nieuws

steden cruciaal in netwerkeconomie

Geen categorie

In de relaties tussen bedrijven spelen de centrale steden in een regio nog altijd een cruciale rol.

Zo geldt voor het merendeel van de belangrijkste inkoop- en verkooprelaties tussen bedrijven in een regio, dat in ieder geval één van die bedrijven in de centrale stad is gevestigd. Deze steden vormen de spil in het netwerk van bedrijven. Voor het ruimtelijk-economisch beleid is het daarom van belang deze dominante rol van de centrale stad, ook in de moderne netwerkeconomie, te erkennen.Dit zijn enkele bevindingen uit de studie Economische netwerken in de regio die op 22 mei is verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Royal Haskoning. Aanleiding voor het onderzoek is de recente beleidsmatige en wetenschappelijke belangstelling voor stedelijke netwerken. Dit begrip staat bijvoorbeeld centraal in beleidsnota’s, zoals de Nota Ruimte van het ministerie van VROM en de nota Pieken in de delta van het ministerie van EZ. Toch is het bestaan van deze veronderstelde stedelijke netwerken voor Nederland nog weinig onderzocht. En ook deze studie naar relaties tussen bedrijven geeft nog maar weinig steun aan de gedachte dat stedelijke netwerken met al hun kriskrasrelaties in de plaats zijn gekomen van het model van de centrale plaatsen (gewesten rondom centrale steden).Bijna tweederde van de belangrijkste inkoop- en verkooprelaties vindt plaats met bedrijven buiten de eigen regio, elders in Nederland of in het buitenland. Daarbij heeft vooral Amsterdam een sterke bovenregionale functie in het nationale netwerk: bedrijven uit heel Nederland onderhouden aanzienlijke relaties met bedrijven in Amsterdam.

Reageer op dit artikel