nieuws

Splitsing van werkzaamheden woningcorporaties

Geen categorie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van VROM besloten het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) per 1 januari 2005 bij te stellen.

Hiermee worden werkzaamheden van woningcorporaties voortaan onderscheiden in werkzaamheden die een woningcorporatie zelf mag verrichten en werkzaamheden die de corporatie niet, maar een dochtermaatschappij wel, mag uitvoeren. Het gaat in het bijzonder om de bouw van woningen voor de verkoop. De woningcorporaties blijven vrijgesteld van vennootschapsbelasting, de dochtermaatschappijen zijn dat niet. Met de splitsing wil VROM gelijke concurrentieverhoudingen tussen woningcorporaties en andere bouwers bereiken. Het kabinet heeft in het BBSH ook een verplichting opgenomen voor woningcorporaties om aan huurders die moeten verhuizen door sloop of renovatie een vaste verhuiskostenvergoeding aan te bieden. De minimumvergoeding voor huurders van zelfstandige woonruimte bij gedwongen verhuizing is 5000 euro.     

Reageer op dit artikel