nieuws

snellere huisvesting voor internationale organisaties

Geen categorie

Het kabinet heeft afgesproken de huisvesting van internationale organisaties te vergemakkelijken.

De organisaties kunnen voortaan rechtstreeks een contract afsluiten met de Rijksgebouwendienst zonder tussenkomst van het ministerie van VROM. Ook zijn overbodige interne procedurevoorschriften geschrapt. Dat is minister Dekker (VROM) overeengekomen met haar collega-ministers. Het kabinet hoopt hiermee de irritatie van internationale organisaties over de tijdrovende Nederlandse huisvestingprocedures weg te nemen.

Reageer op dit artikel