nieuws

senaat nipt voor privatisering schiphol

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft gisteren, zoals verwacht, met een nipte meerderheid ingestemd met de privatisering van de luchthaven Schiphol.

De uitslag was 33 stemmen voor, en 31 tegen. CDA en VVD verzamelden voldoende stemmen om de wet, die de weg baant voor de verkoop van een minderheidsbelang in de luchthaven, aangenomen te krijgen. De oppositie wist zich gesteund door de regeringsfractie van D66, maar kon geen vuist maken.De Tweede Kamer ging eerder al akkoord met de plannen van minister Gerrit Zalm (Financiën) en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer). Schiphol heeft momenteel drie aandeelhouders: de Staat (75,8 procent), Amsterdam (21,8 procent) en Rotterdam (2,4 procent).Het CDA sleepte belangrijke concessies in de wacht in de loop van de behandeling van de wet in het parlement. In plaats van een volledige privatisering, zoals Zalm wilde, zal 49 procent aan private partijen worden verkocht. Slechts een deel van die aandelen krijgt een beursnotering. De rest zal ‘onderhands’ worden toevertrouwd aan een of meer investeerders die de publieke belangen, zoals de werkgelegenheid van Schiphol, zullen laten meetellen.In de Senaat zegde Zalm vorige week toe dat de overheid zich zal opstellen als een actieve aandeelhouder. Belangrijke investeringen moeten bijvoorbeeld de goedkeuring hebben van de vergadering van aandeelhouders. Maar daarmee is de weg nog niet helemaal vrij voor de minister van Financiën om de vervreemding in gang te zetten. Zalm moet Amsterdam over de streep trekken, dat tegen de privatisering is. Voor de verkoop van het minderheidsbelang moeten de statuten van Schiphol worden aangepast en dat kan alleen met goedkeuring van Amsterdam. Ook Rotterdam stribbelt tegen.Een motie van de oppositie dat een eventuele overeenkomst eerst parlementair moet worden goedgekeurd en daarna de vervreemding pas kan doorgaan, strandde gisteren in de Senaat.De gesprekken met Amsterdam zullen volgens staatssecretaris Schultz snel beginnen. Zij zei dat het beursklimaat goed is voor een snelle verkoop. Dat bewijst de belangstelling (‘vier keer overtekend’) voor aandelen in de luchthavens bij Parijs, waarvan 30 procent aan de beurs wordt genoteerd.Schiphol zelf, de raad van commissarissen, directie en centrale ondernemingsraad, reageerde verheugd dat de parlementaire behandeling van de wet na meer dan tien jaar discussie is afgerond. ‘Hiermee is eindelijk parlementaire duidelijkheid gecreëerd voor de onderneming en haar medewerkers over de toekomst van het bedrijf.’ De inzet van Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine is altijd geweest om door de privatisering makkelijker toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt en een sterkere concurrentiepositie te veroveren. De luchthavens van Frankfurt en Londen zijn al geprivatiseerd.

Reageer op dit artikel