nieuws

savills: verhuizingen kantoorgebruikers nemen toe’

Geen categorie

De opname van kantoorruimte in Nederland neemt toe.

Door de positieve ontwikkeling van de economie en het toenemende vertrouwen, stijgen de investeringen van het bedrijfsleven en nemen de verhuisbewegingen toe. Dat is een van de conclusies in het rapport The Netherlands Office Market dat is opgesteld door de onderzoeksafdeling van Savills Nederland. Uit het onderzoek van Savills blijkt eveneens dat door de verminderde nieuwbouw en de voorzichtige economische opbloei sinds 2002 de leegstand is gedaald van 13 procent in 2005 en tot 11,5 procent in 2006. De voorraad leegstaande kantoorruimte betreft voornamelijk verouderde kantoorgebouwen. De groeiende vraag naar moderne, nieuwe kantoorruimte zal volgens de onderzoekers van Savills leiden tot de ontwikkeling van een significante hoeveelheid nieuwbouw de komende jaren. De huurprijzen zullen dit jaar stabiel blijven hoewel een toenemende vraag kan leiden tot een voorzichtige stijging. Naar verwachting zullen de incentives in 2007 verminderen. Door het geringe aanbod zijn de yields op een niveau van 5,5 tot 6 procent beland. Savills verwacht niet dat de yields nog verder zullen dalen.

Reageer op dit artikel