nieuws

rabobank ziet winst in grondposities bouwfonds

Geen categorie

Hans ten Cate, lid van de raad van bestuur van Rabobank verwacht dat de grondposities (2.

70 hectare) en de bouwclaims van het over te nemen Bouwfonds de komende jaren een flinke winst gaan opleveren. ‘Onze strategie in de gesprekken met ABN Amro was; we willen het bedrijf te pakken krijgen.’ Ten Cate zei dit tijdens de toelichting van de Rabobank op hun voornemen het vastgoedontwikkelings- en assetmanagementbedrijf van Bouwfonds voor 845 miljoen euro over te nemen van ABN Amro. De vastgoedfinancieringsactiviteiten (BPF) worden, met uitzondering van Rijnlandse Bank, niet overgenomen. De combinatie gaat opereren onder de naam Rabo Bouwfonds. Tjalling Halbertsma, directeur van Rabobank vastgoeddivisie bevestigde de zienswijze van Ten Cate: ‘Bouwfonds heeft dit jaar 58 miljoen euro winst geboekt, terwijl veel voorzieningen zijn getroffen. We verwachten dan ook een flink winstherstel.’ Hij ziet die winst binnen enkele jaren toenemen tot boven de 200 miljoen euro per jaar.ABN Amro heeft eveneens een letter of intent getekend met SNS Reaal voor de verkoop van Bouwfonds Property Finance voor een bedrag van ongeveer 840 miljoen euro. Partijen verwachten voor het einde van het derde kwartaal 2006 overeenkomst te bereiken over de definitieve voorwaarden. Beide transacties zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante toezichthoudende instanties en ondernemingsraden en worden naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond. ‘De overname vormt een prachtige aanvulling, verdieping en verbreding op onze bestaande vastgoedactiviteiten, op dit moment bestaande uit projectontwikkelaar Rabo Vastgoed en financier FGH Bank. Samen met de nieuwe collega’s van Bouwfonds levert Rabobank expertise in alle facetten van het vastgoed: ontwikkeling, financiering, en assetmanagement’, aldus Hans ten Cate.Rabo Bouwfonds wil vooral groeien door het realiseren van (her)ontwikkeling van binnensteden, dorpen, studentenhuisvesting, woonzorgcomplexen, winkelcentra, (sociale) woningbouw en kantoor- en bedrijfsruimten. De combinatie Bouwfonds en Rabo Vastgoed ontwikkelt ongeveer 9.500 woningen per jaar. Naast de 2.170 hectare aan grondposities van Bouwfonds bezit de nieuwe combinatie ongeveer 2.000 hectare grondposities. Deze waren al in het bezit van Rabobank. Met de overname betreedt Rabobank tevens de Europese vastgoedmarkt.ABN Amro kondigde op 14 december 2005 aan dat ze van plan was om Bouwfonds, een 100-procentdochteronderneming, af te stoten. De bank beschouwt de hoofdactiviteiten van Bouwfonds – vastgoedontwikkeling, vastgoedfinanciering en het beheer van vastgoedfondsen – als niet-kernactiviteiten die onvoldoende aansluiten bij de strategie van ABN Amro. Deze strategie is gericht op het middensegment van de markt. Niet inbegrepen in deze transacties zijn Bouwfonds’ hypotheekactiviteiten. Deze zijn op 1 januari 2006 samengevoegd met de hypotheekactiviteiten van ABN Amro in Nederland.

Reageer op dit artikel