nieuws

PvdA wil aanpak huisjesmelkers, illegale verhuur en aso’s

Geen categorie

De PvdA wil verhuurders verplichten om periodiek te controleren of er in hun eigen woning sprake is van illegale verhuur.

De PvdA wil op die manier huisjesmelkers en illegale verhuurders aanpakken. Tegenover de verplichting staat dat de PvdA voorstellen doet om het verhuurders makkelijker te maken illegale onderverhuur op te sporen en aan te pakken.Het opheffen van de anonimiteit komt volgens de sociaaldemocraten zowel de leefbaarheid van buurten als de veiligheid ten goede. Officiële instanties verliezen volgens Tweede-Kamerlid Staf Depla het zicht op wie nu eigenlijk waar woont. Fraudebestrijding wordt moeilijker. En in het kader van de bestrijding van terrorisme is dit een ongewenste ontwikkeling.Voor probleemhuishoudens wil de PvdA alternatieve woningen beschikbaar maken, waar zij geen overlast kunnen opleveren voor woonbuurten. De PvdA pleit voor woonvormen tussen ‘rijtjeshuis en straat’ bijvoorbeeld in de vorm van containerwoningen. De PvdA zal de voorstellen dinsdag bij de behandeling van de VROM-begroting indienen in de Tweede Kamer.     

Reageer op dit artikel