nieuws

Peter Noordanus blijft bestuursvoorzitter AM

Geen categorie

De raad van bestuur van AM NV (voorheen Amstelland MDC) wordt uitgebreid.

De raad van commissarissen draagt Jaap Gillis, Coen van Oostrom en Peter Ruigrok voor als nieuwe bestuursleden. De voordracht vindt plaats tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 mei. De voorgenomen benoeming gaat voor Gillis en Ruigrok per deze datum in, voor Van Oostrom per 1 juli aanstaande. De commissarissen stellen tevens voor Peter Noordanus, sinds 6 januari jongstleden actief als interim-bestuursvoorzitter, per 1 juli te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. Het bestuur van AM zal in zijn nieuwe samenstelling bestaan uit Peter Noordanus (voorzitter), Hans van Veggel (vice-voorzitter) en de leden Gillis, Van Oostrom en Ruigrok. Conform het rooster van aftreden zal Hans van Veggel per 31 december dit jaar terugtreden. In het eerste halfjaar van 2005 zal hij wel als chief creative officer aan AM verbonden blijven.Als onderdeel van de benoeming van Van Oostrom neemt AM diens ondernemingen, OVG Projectontwikkeling en OVG Projecten, over. OVG is gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling van nieuw en bestaand bedrijfsmatig onroerend goed (kantoren, winkels en bedrijfspanden), woningbouwprojecten en binnenstedelijke ontwikkeling, vooral in de Randstad. Het omzetniveau bedroeg in 2003 ongeveer 20 miljoen euro. De transactie zal deels in contanten en deels in aandelen worden gefinancierd. Voor de overname zal op korte termijn een due diligence-onderzoek worden uitgevoerd. De overname zal naar verwachting een fractioneel effect hebben op de ontwikkeling van de winst per aandeel.

Reageer op dit artikel