nieuws

patijn nieuwe decaan bouwkunde delft

Geen categorie

Voormalig rijksbouwmeester ir Wytze Patijn wordt per 1 juli 2006 decaan van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Patijn is de opvolger van prof. dr ir Jan Rots, die op 1 januari 2006 voor een half jaar als decaan is benoemd. Rots volgde prof. ir Hans Beunderman MBA op. Patijn (58) was van 1995 tot 2000 als rijksbouwmeester verbonden aan het ministerie van VROM. In die functie adviseerde hij de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting. Hij combineerde deze functie met zijn werk als zelfstandig architect in Rotterdam (tot 1998) en daarna als architect en directeur van Kuiper Compagnons, een bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap. Patijn studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was van 1993 tot 1995 deeltijdhoogleraar Architectonisch Ontwerpen in de woningbouw en woonomgeving aan de TU Delft. Daarnaast doceerde hij regelmatig als gastdocent aan de TU Delft en academies voor bouwkunst.

Reageer op dit artikel