nieuws

NVM positief over nieuwe rol overheid in Nota Ruimte

Geen categorie

De NVM heeft gisteren laten weten zich aangesproken te voelen door de heldere doelstellingen van de Nota Ruimte.

Ook het feit dat het kabinet met de Nota Ruimte een koppeling heeft gemaakt met ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer en de groenstructuur, een koppeling die bovendien verbonden is aan een jaarlijkse uitvoeringsagenda, beoordeelt de Nederlandse Vereniging van Makelaars als positief. De NVM zegt het uitgangspunt van de nota, ‘regel decentraal wat decentraal kan en beperk de centrale regie tot het noodzakelijke’, te onderschrijven. Algemeen voorzitter Oscar Smit vraagt zich wel af of dit in de praktijk haalbaar is, omdat nog niet alle provincies volledig zijn ingericht op het uitvoeren van een meer decentraal beleid. Nederland kan naar de mening van de NVM niet in de ruimtebehoefte voorzien door louter woningen in de bestaande steden te bouwen, al pleit de makelaarsvereniging wel voor een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied. Maar er zullen nieuwe locaties bijkomen. Daarbij is het volgens Smit van het grootste belang dat de ontwikkelingen op die nieuwe locaties op een goede manier worden gestuurd, omdat er anders geen landelijke gebied meer overblijft.

Reageer op dit artikel