nieuws

NVB-enquête: meer huur is voor huurders geen probleem

Geen categorie

Huurders deinzen niet terug voor een huurverhoging die fors boven het inflatiecijfer ligt.

Dat is een van de uitkomsten van Huurders in Profiel, een jaarlijkse enquête van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers en het onderzoeksbureau OTB van de TU Delft onder circa 2000 verhuisgeneigde huishoudens met een inkomen vanaf modaal; ongeveer 68 procent van de huishoudens. Opvallend is dat deze groep bereid is meer huur voor een woning te betalen dan in het verleden: een gemiddelde huurprijs van 535 euro per maand blijkt namelijk geen probleem. Wanneer wordt gekeken naar wat deze huurders per maand per vierkante meter willen betalen, dan is zelfs sprake van een forse huurprijsverhoging. De geënquêteerden zeiden bereid te zijn 4 euro huur per vierkante meter gewenst woonoppervlak te betalen. Vier jaar geleden was dat nog 3,35 euro. Dat is een gewenste prijsstijging van 19 procent. In werkelijkheid stegen de huren van alle huurwoningen in Nederland in dezelfde periode met gemiddeld 12 procent aanzienlijk langzamer. De rapportage laat verder zien dat de verhuisbehoefte onder huishoudens met een bovenmodaal inkomen (de doelgroep van het onderzoek en 68 procent van de Nederlandse huishoudens) de laatste tijd hard is teruggelopen. Maar het is alleen de koopwoningenmarkt die daar last van heeft; de bovenmodale huursector weet zich uitstekend staande te houden, zo constateert NVB. De huursector snoept dan ook klanten af van de koopsector. Wel is het profiel van de bovenmodale klant veranderd. Zo maken woonconsumenten met de hoogste inkomens (vanaf anderhalf keer modaal) momenteel pas op de plaats. Dat gat wordt nu echter opgevuld door huurders met een inkomen van rond modaal of net iets hoger.De uitkomsten van deze consumentenenquête kunnen volgens NVB worden gezien als een steun in de rug voor het kabinet voor een verdergaande huurliberalisering.     

Reageer op dit artikel