nieuws

NVB acht nieuwe archeologiewet funest voor woningproductie

Geen categorie

Het wetsontwerp van de nieuwe archeologiewetgeving werpt nieuwe obstakels op voor de bouwsector.

De plannen zijn dusdanig complex en kostenverhogend dat ze een negatief effect hebben op de bouwproductie. In plaats van meer woningen zullen er jaarlijks door de nieuwe archeologiewetgeving minder huizen worden gebouwd. Dat schrijft de NVB, Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers in een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort buigen de Kamerleden zich over de wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten in het kader van de archeologische monumentenzorg. Dat is het gevolg van de uitvoering van het zogenoemde Verdrag van Valetta.Volgens de NVB zorgt de nieuwe wet ervoor dat procedures voor bouwaanvragen nog complexer en langduriger worden. Zo moet er volgens het wetsontwerp in de voorbereidingsfase van een bestemmingsplan een inventariserend archeologisch onderzoek worden gehouden. Vervolgens moet ook de aanvrager van een bouwvergunning een zogenoemd nader archeologisch onderzoek uitvoeren. In de ogen van de NVB kan dit een stuk eenvoudiger en dus ook sneller als er één inventariserend onderzoek wordt gehouden en pas wanneer daarvoor aanleiding is.Een ander heikel punt in het wetsontwerp is wie de kosten van de archeologische werkzaamheden (onderzoek, ontgravingen et cetera) moet betalen. Volgens het Verdrag van Valetta en dus ook overgenomen in het wetsontwerp krijgt ‘de verstoorder’, vaak de ontwikkelaar, de rekening gepresenteerd. De NVB vindt dat de bouwsector niet voor deze kosten mag opdraaien. Het gaat immers om ons nationaal erfgoed. Met andere woorden, overblijfselen van onze voorvaderen, onze collectieve geschiedenis. Het is volgens de NVB niet redelijk om de kosten van het in kaart brengen hiervan neer te leggen bij een toevallige verstoorder. Daarbij mag ook niet uit het oog worden verloren dat marktpartijen niet zelden op uitnodiging van een gemeente aan de slag gaan. In dergelijke gevallen is het dus maar de vraag wie als initiatiefnemer moet worden beschouwd. In de brief pleit de NVB ervoor dat alle archeologische kosten uit de collectieve middelen moeten worden vergoed.     

Reageer op dit artikel