nieuws

Noord- en Zuid-Holland willen in groter gebied woningen bouwen

Geen categorie

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen in een gebied rond Haarlem, Hoofddorp, Alphen aan den Rijn en Katwijk ruimte zoeken voor de bouw van in totaal 68.

00 woningen. Dat is een veel groter zoekgebied dan het huidige gebied rond Haarlemmermeer. Die omgeving is in de Nota Ruimte aangewezen als zoekgebied voor tussen de 10.000 en 20.000 woningen. De totale woningbouwopgave tussen Haarlem, Katwijk en Alphen bedraagt volgens de Nota Ruimte tussen 2010 en 2030 echter 68.000 woningen. Noord- en Zuid-Holland willen deze opgave graag in samenhang bekijken en zodoende het huidige zoekgebied verruimen. Beide provincies willen de verstedelijkingsopgave graag afstemmen met andere regionale ruimtelijke ontwikkelingen zoals waterberging, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, infrastructuur en glastuinbouw. De huidige plannen bevatten in het verruimde gebied een opgave voor in totaal 27.000 woningen. Daar komen door de Nota Ruimte nog eens 41.000 woningen bij.Het onderzoek naar de meest geschikte locaties voor de totale woningbouwopgave willen de provincies uitvoeren in samenwerking met de betrokken gemeenten, het Hoogheemraadschap Rijnland en het Regionaal Orgaan Amsterdam, waaronder Haarlemmermeer valt. In het voorjaar van 2005 moet een verstedelijkingsvoorstel op tafel liggen. Minister Sybilla Dekker van VROM moet nog wel toestemming geven voor een ruimere zoekopdracht aan de provincies.     

Reageer op dit artikel