nieuws

nma onderzoekt fusie eindhovense corporaties

Geen categorie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat het samengaan van twee woningcorporaties uit Eindhoven onderzoeken.

Volgens de NMa kan door de concentratie van Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (HHvL) en Woningstichting SWS een economische machtspositie ontstaan of worden versterkt op de markt voor sociale huurwoningen, met name in het goedkope en betaalbare segment. Een dergelijke machtspositie kan nadelige consequenties hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod van woningen voor consumenten, stelt de toezichthouder. Daarom heeft de NMa besloten dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist. Beide corporaties bieden in Eindhoven en randgemeenten huurwoningen en verhuureenheden aan en zijn geografisch gezien elkaars meest nabije concurrenten. De eerstvolgende concurrent is driemaal zo klein. Partijen hebben na de fusie met name op de markt voor goedkope en betaalbare sociale huurwoningen, hoge gezamenlijke marktaandelen. Daarnaast ondervindt deze markt nauwelijks concurrentiedruk van particuliere huurwoningen en koopwoningen. Het is voor het eerst dat de NMa een fusie van twee corporaties serieus onderzoekt op de gevolgen voor de marktwerking. Zoals aangekondigd in haar NMa Agenda 2006 doet de toezichthouder diepgaand onderzoek naar woningcorporaties om concentraties in deze sector adequaat te kunnen blijven toetsen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden en prikkels die woningcorporaties hebben om met elkaar te kunnen concurreren. Ook dit zal een ‘expliciet onderzoekspunt’ zijn in de vergunningsfase.Op grond van het tot nu toe verrichte onderzoek acht de NMa het mogelijk dat er door de fusie in Eindhoven en randgemeenten met name op de markt voor goedkope en betaalbare sociale huurwoningen een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Indien Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen en Woningstichting SWS een vergunning aanvragen, moet de NMa binnen dertien weken een beslissing nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan. In de vergunningsfase zal de NMa vervolgens diepgaander onderzoek doen naar de exacte afbakening van de relevante productmarkten en de geografische markt voor sociale huurwoningen. Daarnaast zal nader onderzoek worden uitgevoerd naar de gevolgen van de voorgenomen fusie op het gebied van het ontwikkelen van locaties voor (overwegend) sociale woningbouw en het verwerven van ontwikkelde sociale woningbouwprojecten.

Reageer op dit artikel