nieuws

nieuw bestuur voor kadaser

Geen categorie

Het Kadaster heeft vier directeuren benoemd van zijn nieuwe topstructuur.

Vorig jaar heeft het Kadaster een organisatiewijziging ingezet. Met een slankere managementstructuur wil het Kadaster slagvaardiger werken en zijn ambities voor de komende jaren waarmaken. Dit zelfstandig bestuursorgaan wil dé vastgoedinformatiespecialist zijn van Nederland. Bovendien wil het op zijn vakgebied de beste uitvoeringsorganisatie zijn van Europa.Met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2006 heeft het Kadaster vier directeuren benoemd die voortkomen uit de bestaande organisatie:- Frank Tierolff is benoemd tot directeur Rechtszekerheid, hij was directeur van de regiodirectie Zuid;- Peter Laarakker is benoemd tot directeur Strategie & Beleid, hij was directeur van de concernstafdirectie Vastgoedinformatie en Geodesie;Peter Hoogwerf MBA is benoemd tot directeur GEO, hij was directeur van de regiodirectie Zuidwest;- Tom Dijkstra is benoemd tot directeur Services, hij was directeur van de concernstafdirectie Informatiebeleid en Projecten.De nieuwe functie van directeur Financiën, Planning & Control is nog vacant. Waarnemend directeur van de regiodirectie Gelderland, Hendrik Westerbeek MSc., is benoemd tot secretaris van de raad van bestuur. De dagelijkse leiding van het Kadaster valt onder de raad van bestuur. Deze bestaat uit Dorine Burmanje, Godfried Barnasconi en Arco Groothedde. Het reglement voor de nieuwe topstructuur is op 28 maart 2006 door de raad van bestuur vastgesteld. Om het in werking te laten treden, is instemming vereist van de raad van toezicht. Deze is op 10 april verleend.Het Kadaster verwerkt gegevens over vastgoed in Nederland, houdt deze nauwkeurig bij in de openbare registers en in de kadastrale registratie. Het Kadaster is een zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en bevordert het maatschappelijk verkeer in vastgoed, inclusief schepen en luchtvaartuigen. Jaarlijks verstrekt het Kadaster hierover ongeveer 19 miljoen keer informatie aan het notariaat, gemeenten, bedrijven, particulieren en andere belanghebbenden. Daarnaast houdt het Kadaster het Rijksdriehoeksstelsel in stand en speelt het een essentiële rol in het landinrichtingsproces. Ook de Topografische Dienst maakt deel uit van het Kadaster.

Reageer op dit artikel