nieuws

negen nominaties voor gelderse prijs

Geen categorie

Op donderdag 9 februari zal gedeputeerde Theo Peters tijdens het symposium Kansen voor regio’s in ruimtelijke ordening de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uitreiken.

Deze gebeurtenis vindt plaats in Musis Sacrum te Arnhem. De Gelderse prijs is bedoeld als stimulans voor gemeenten, projectontwikkelaars en ontwerpers om in hun plannen meer aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit. Voor deze prijs zijn negen Gelderse projecten genomineerd: woonwijk EVA-Lanxmeer in Culemborg, herstructurering Tricotterrein in Winterswijk, het Betere BoerenBed in Lochem, IJsselkade-project in ‘, boerderij de Nijensteen in Veessen, herstructurering Liduina-terrein in Bemmel, woningbouwplan Pouwer in Zetten, woonwijk Kernhem in Ede en bedrijvenpark IJsseloord 2 in Arnhem. Het gaat om projecten die in uitvoering zijn of al zijn voltooid. De winnaar ontvangt een bedrag van 5000 euro. Het symposium markeert de uitvoering van het nieuwe streekplan. Dit is het eerste streekplan in Nederland dat is gebaseerd op de Nota Ruimte van het Rijk. In navolging van deze nota kiest de provincie voor het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Vertaald naar de praktijk gaat het vooral om de vraag hoe de provincie omgaat met de beleidsruimte die zij van het Rijk krijgt en de ruimte die zij vervolgens zelf aan de gemeenten biedt. Voor wat dat laatste betreft hecht de provincie sterk aan samenwerking in regionaal verband door de gemeenten bij de afstemming van bovenlokale ruimtevragen. Meer informatie bij: m.brouwer@prv.gelderland.nl

Reageer op dit artikel