nieuws

natuur en milieu juicht grondexploitatiewet toe

Geen categorie

Projectontwikkelaars gaan meebetalen aan lastig te financieren of verliesgevende projecten, zoals groenontwikkeling en herstructurering van oude stadswijken.

Dat is de uitkomst van de stemming van de Tweede Kamer over de grondexploitatiewet op 7 juli 2006. Stichting Natuur en Milieu juicht deze zogenaamde ‘bovenplanse’ verevening toe. Groenprojecten, herstructurering van naoorlogse woonwijken en bedrijventerreinen zullen nu minder snel stuklopen op de financiering, zo schat de stichting in. Tot nu toe was minister Dekker niet te vermurwen, aldus algemeen directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu, terwijl aanpassing van de wet hoognodig was. Het amendement regelt bovenplanse verevening tussen verschillende locaties. Dit betekent dat een fondsbijdrage wordt opgelegd aan de ontwikkelaars van winstgevende locaties. Uit dit fonds kunnen verliesgevende projecten worden gefinancierd. Voorwaarde is wel dat de gemeente of samenwerkende gemeenten een structuurvisie hebben opgesteld, waarin is opgenomen welke projecten uit het fonds mogen worden betaald.Het amendement maakt het mogelijk een regionaal groenfonds te vormen, waarin de ontwikkelaars van de woningbouwlocaties geld moeten storten. Deze aanpak, waarbij stadsontwikkeling en aanleg van groen gezamenlijk worden ontwikkeld, wordt sterk bepleit in de Nota Ruimte. Dit loopt vaak vast op de financiering. Het amendement geldt voor bedrijventerreinen. Het beleid van veel gemeenten en provincies is gericht op herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, maar de middelen schieten tekort. In hun onderlinge strijd om bedrijvigheid aan te trekken doen gemeenten hun terreinen voor veel te lage prijzen van de hand, zo stelt Natuur en Milieu. ‘Dit heeft tot gevolg dat oude terreinen volledig uit de markt worden geprijsd. Het oplappen van bestaande terreinen is veel duurder en kost bovendien veel meer moeite.’

Reageer op dit artikel