nieuws

meer nieuwbouw van kantoren

Geen categorie

De nieuwbouw van kantoren in Nederland is in 2005 op een aanzienlijk hoger niveau uitgekomen dan in 2004.

Dat blijkt uit onderzoek van CB Richard Ellis. In totaal werd er vorig jaar in ons land ongeveer 580.000 m2 kantoorruimte in aanbouw genomen, een stijging van bijna 25 procent in vergelijking met de nieuwbouw in het jaar ervoor. Daarmee is een eind gekomen aan de neergaande lijn die zich na 2000 had ingezet en die in 2004 zijn dieptepunt vond.De hogere nieuwbouwproductie van kantoren pakte vorig jaar vooral gunstig uit voor de huursector; in de koopsector bleef het productievolume met ongeveer 190.000 m2 vrijwel onveranderd. Wat opviel was dat ondanks het ruime aanbod van bestaande kantoren projectontwikkelaars het in 2005 weer aandurfden om meer kantoren op risico in aanbouw te nemen. Het afgelopen jaar werd ongeveer 80.000 m2 kantoorruimte op risico gebouwd.Voor wat de geografische spreiding betreft speelde de nieuwbouw van kantoren zich vooral af in de Randstad, vooral in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Ook in Den Haag en aangrenzende gemeenten werd nogal wat kantoorruimte in aanbouw genomen. Buiten de Randstad legden Apeldoorn en Den Bosch qua nieuwbouw veel gewicht in de schaal. De verwachting is dat ook in 2006 de nieuwbouw van kantoren zich gunstig zal ontwikkelen.

Reageer op dit artikel