nieuws

Meer mogelijkheden voor binnenstedelijke woningontwikkelingen

Geen categorie

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Interimwet stad en milieubenadering.

Met de Interimwet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om woningbouw te realiseren en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving optimaal te houden. Het wetsvoorstel bevat voor gemeenten de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van bepaalde milieueisen, zoals geluidsnormen of regels voor stank. De uitzonderingsmogelijkheden gelden voor zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Gemeenten moeten bijvoorbeeld eerst via een stappenbenadering aantonen dat de geplande woningbouw niet onder de bestaande regels kan worden gerealiseerd. Als dit niet het geval blijkt, kan de gemeente toestemming vragen bij de provincie om af te wijken van bepaalde milieueisen. Deze afwijking moet in de woonwijk worden gecompenseerd met andere zaken die van belang zijn voor de leefkwaliteit. Het wetsvoorstel bevat tevens een regeling voor de coördinatie van besluiten waardoor gemeenten het ruimtelijk beleid sneller kunnen uitvoeren. Het wetsvoorstel voor de Interimwet stad en milieubenadering vormt het vervolg op de Experimentenwet Stad en Milieu, die tot 1 januari 2004 de mogelijkheid bood om af te wijken van milieuregels.     

Reageer op dit artikel