nieuws

Markt nieuwe koopwoningen stabiel

Geen categorie

In het tweede kwartaal van 2004 zijn er ruim 10.

00 nieuwe koopwoningen op de markt gekomen. Hiermee komt het nieuwe aanbod in de eerste helft van 2004 op 19.300 woningen; een beperkte afname in vergelijking met het eerste halfjaar van 2003, toen 20.800 nieuwe koopwoningen werden aangeboden. Na een forse toename van het aantal verkopen in het vierde kwartaal van 2003, is in de eerste twee kwartalen van 2004 het aantal verkopen van nieuwe woningen weer terechtgekomen op het niveau van het eerste kwartaal van 2003. Daarmee blijft het aantal verkopen redelijk stabiel op 8000 à 8500 woningen per kwartaal. Tot deze conclusies komt de Monitor Nieuwe Woningen, waarin ontwikkelingen op de markt van nieuwe koopwoningen tot en met het tweede kwartaal van 2004 zijn verwerkt. De monitor is ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband tussen het ministerie van VROM en de koepelorganisaties Neprom (projectontwikkelaars), Aedes (woningcorporaties) en AVBB (aannemers). De monitor wordt uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. De gegevens hebben betrekking op 60 procent van de totale woningproductie. Huurwoningen en woningen die worden gebouwd in particulier opdrachtgeverschap maken nog geen deel uit van de monitor. Op 9 november verschijnt tijdens het congres over Bouwprognoses opnieuw het Jaarboek Monitor Nieuwe woningen. Nieuwe koopwoningen werden in het tweede kwartaal van 2004 verkocht voor een gemiddelde prijs van 261.800 euro. Dit is een stijging van 1,6 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2004, toen de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe woning uitkwam op 257.700 euro. In de eerste helft van 2004 zijn ongeveer15.500 nieuwe koopwoningen opgeleverd. Hiermee ligt het aantal opleveringen op een niveau dat vergelijkbaar is met de eerste helft van 2003, toen 15.400 nieuwe koopwoningen op de markt kwamen.     

Reageer op dit artikel