nieuws

leefsituatie op platteland beter dan in stad

Geen categorie

Mensen die op het platteland wonen, hebben het beter naar hun zin dan mensen in de stad.

Ze hebben meer leefruimte, voelen zich veiliger, hebben meer sociale contacten met buren en verenigingen en noemen zichzelf vaker gezond. De leefsituatie op het platteland is beter dan in de stad, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rapport Thuis op het platteland. De tevredenheid op het platteland komt door bekende factoren als ruimte, groen, grotere (koop)huizen, meer ruimte voor auto’s, meer veiligheid, een beter sociaal leven. Gezonder is men er ook: 83 procent van de plattelandsbevolking voelt zich ‘zeer goed’, tegen 79 procent van de stedelingen.Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft op verzoek van minister Veerman van Landbouw het platteland in kaart gebracht. Gekeken is onder meer naar demografie, ruimtegebruik, inkomen, arbeid, onderwijs, zorg, criminaliteit en voorzieningen. Tegen de positieve persoonlijke beleving van ‘de plattelander’ staan ook zorgelijke ontwikkelingen. Meest in het oog lopend is het lage gemiddelde beroepsniveau. De jongeren trekken weg naar de stad en de vraag is of ze terugkomen, want het niveau sluit dan later niet aan op wat ze hebben bereikt. Het platteland lijdt sterk onder deze ontgroening: in 1993 woonde nog 43 procent van de bevolking op het platteland, terwijl dat tien jaar later 38 procent bedraagt. Het vertrek van de plattelandsjongeren wordt deels gecompenseerd door de trek van de stedeling naar het platteland. Die zijn rijker, maar ook ouder, waardoor de vergrijzing sterk toeneemt. De groep van 55-64 jaar is de afgelopen tien jaar gestegen van 10 tot 13 procent. Het echte boerenleven is op zijn retour. Van de 140.000 boerderijen die Nederland nog heeft, hebben er 50.000 nog een agrarische functie.

Reageer op dit artikel