nieuws

landschap in westen en zuiden meest verrommeld

Geen categorie

Het Nederlandse landschap verrommelt het meest in het westen en het zuiden van het land.

Hier komen de meeste landschapsverstorende elementen voor, zoals bedrijventerreinen, uitzichtbelemmerende flats, parkeerterreinen, windturbines, kassen en zendmasten. Brabant spant de kroon, met meer dan 30 procent storende elementen in het landelijk gebied. Maar ook in de westflank van de Randstad, de kop van Noord-Holland en in de provincie Limburg is het landschap flink verstoord. Dat blijkt uit het rapport Verrommeling in beeld van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP).Het rapport wordt gebruikt bij de kaarten die het MNP samen met het Ruimtelijk Planbureau van Nederland maakt. De bureaus hebben de opdracht de ontwikkelingen in Nederland sinds het verschijnen van de Nota Ruimte te monitoren. Ze moeten inzichtelijk maken welke gebieden met een grote landschapskwaliteit precies worden bedreigd door verrommeling. Kleinere verstorende elementen, zoals woonwagenparken, tankstations en volkstuintjes, zijn overigens niet meegenomen, omdat het MNP hierover onvoldoende gegevens heeft.

Reageer op dit artikel