nieuws

Laatste jaar IPSV-subsidie voor stadsvernieuwing

Geen categorie

De IPSV-subsidie voor stedelijke vernieuwing is dit jaar voor het laatst beschikbaar.

Per project is een subsidie beschikbaar van maximaal vijf miljoen euro. In totaal is voor 2004 een bedrag van 36,7 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 1 mei worden ingediend. Het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) heeft als doel het versnellen en verbeteren van de resultaten van de stedelijke vernieuwing, vooral in de 56 zogenoemde prioriteitswijken. De regeling bestaat sinds 2001. Projecten en plannen die voor subsidie in aanmerking willen komen, moeten door middel van kennisoverdracht kunnen dienen als voorbeeld om het beleid en de praktijk elders te verbeteren en te versnellen. Het IPSV is onderdeel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), dat wel blijft bestaan. Met ingang van 2005 zal van het budget voor de stedelijke vernieuwing (ISV) 100 miljoen euro apart worden gehouden om lokale knelpunten op te lossen.

Reageer op dit artikel