nieuws

klimaat- en energievriendelijke nieuwbouwwijken

Geen categorie

Staatssecretaris van Geel (Milieu) wil bij gebiedsontwikkeling meer samenhang tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening.

Projecten moeten volgens hem klimaatbestendiger en energiezuiniger worden, een betere lucht- en bodemkwaliteit en een beperktere geluidsoverlast hebben. Zo zouden er milieuvriendelijke nieuwbouwwijken moeten komen, waar verwarming met klimaatneutrale brandstoffen en restwarmtelevering collectief is geregeld. De komende jaren wil de overheid proefprojecten beginnen op locaties als de Stadshavens in Rotterdam, de Zuidplaspolder binnen de driehoek Gouda-Rotterdam-Zoetermeer en de Noordelijke IJ-oevers in Amsterdam. Dat blijkt uit de Toekomstagenda Milieu die eind vorige week aan de Tweede Kamer is gepresenteerd.Van Geel zet vooral in op energiebesparing bij woningen en kantoren, verantwoordelijk voor een derde van het totale energieverbruik. Ondanks de hoge olieprijs, geven ontwikkelaars en (huis-)eigenaren volgens hem een te lage prioriteit aan innovatieve energiebesparende oplossingen. Voor bestaande woningen en gebouwen wil hij een energielabel invoeren, dat laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Voor nieuwbouwprojecten wil hij de Europese richtlijn voor de energieprestaties van gebouwen doorvoeren, die een verscherpte energieprestatienorm inhoudt. Die richtlijn moet behalve de energieprestaties ook de financiering regelen. Nu is er volgens Van Geel nog te veel discussie over wie wat betaalt. Verder wil de staatssecretaris het saneringstempo verdubbelen.Tot 2030 wil hij 60.000 vervuilde locaties schoon hebben. Locaties waar de bodemvervuiling niet tot onaanvaardbare risico’s leidt, hoeven niet te worden gesaneerd. Een deel van het benodigde geld wil hij halen uit een eventuele heffing op bodemvervuilende activiteiten. Ook wil Van Geel een clustering van bedrijventerreinen, waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Begin 2007 brengt het kabinet een voortgangsrapport uit over de voorgenomen plannen.

Reageer op dit artikel