nieuws

kamermeerderheid steunt huurbeleid winsemius

Geen categorie

Minister Pieter Winsemius (VROM) mag van een krappe meerderheid in de Tweede Kamer doorgaan met het nieuwe huurbeleid.

Dat bleek maandagavond na een Kamerdebat hierover. De VVD-minister kreeg dankzij enkele toezeggingen ook de benodigde steun van de LPF-fractie. Zijn voornemen is om de huren van nog eens 20 procent van de voorraad huurwoningen (die met een relatief hoge WOZ-waarde) geleidelijk vrij te geven. Tot 2010 zullen de huren hier beperkt stijgen (maximaal 4 procent boven inflatie), maar daarna mag de verhuurder vragen wat hij wil. Dan moeten er wel voldoende woningen worden bijgebouwd. Voor driekwart van de woningen verandert er echter niets. Winsemius kreeg de LPF achter zijn beleid door in 2009 een uitgebreide evaluatie te beloven: wat niet werkt, wordt gewoon uit de wet geschrapt. Bovendien zegde hij toe dat de WOZ-benadering niet voor nieuw te bouwen woningen zal gelden. Daarnaast wil de minister de komende maanden intensief overleg voeren met de woningcorporaties. Hierin moet aan de orde komen hoe de toekomstige rol van corporaties wordt ingevuld en welke waarborgen daarbij nodig zijn. Een tussenstand van deze gesprekken wil hij eind februari 2007 publiceren. Morgenavond wordt het debat voortgezet en kunnen ook amendementen worden ingediend. Waarschijnlijk vindt op dinsdag 31 oktober 2006 de stemming plaats.

Reageer op dit artikel