nieuws

kabinet akkoord met woningvisie dekker

Geen categorie

Het kabinet is vrijdagmiddag akkoord gegaan met de woningvisie van minister Dekker van VROM.

De minister acht tussen 2010 en 2020 een productie van jaarlijks 80.000 woningen nodig. Door de vergrijzing moet de bouwproductie en de aanpassing van de woningvoorraad voor een belangrijk deel op ouderen worden afgestemd. Ook pleit ze tegen de aantasting van de hypotheekrente-aftrek en de huurtoeslag. Beide zijn volgens de VVD-bewindsvrouw onontbeerlijke instrumenten voor de vertrouwensmarkt van het wonen.Zolang nog sprake is van krapte op de woningmarkt, wil het kabinet starters gunstige leningen verstrekken. Een voorstel voor deze startersleningen zal na de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Ook tussenvormen van koop en huur worden bevorderd. Verder worden corporaties gestimuleerd huurwoningen te verkopen. Samen met de modernisering van het huurbeleid moeten deze maatregelen leiden tot een betere werking van de woningmarkt en voor reëlere prijzen van zowel huur- als koopwoningen. Hierdoor ontstaat ook een betere doorstroming op de woningmarkt, aldus Dekker in haar woningvisie.

Reageer op dit artikel