nieuws

jonge professionals verenigd in jou

Geen categorie

Op 23 februari jongstleden is de vereniging Jong Onroerend goed Utrecht (JOU) opgericht.

JOU is een platform waarop op een informele manier kennis en informatie worden uitgewisseld over verschillende invalshoeken van het vakgebied vastgoed. Professionals uit de bedrijfscategorieën adviseurs, architectenbureaus, bedrijfsmakelaars, beleggers, corporaties, financiers, overheden, juristen, ontwikkelaars en stedenbouwkundigen zijn uitgenodigd lid te worden. Leden van JOU wonen of werken in de regio Utrecht of hebben anderszins een band met het gebied. Om de vereniging zo breed mogelijk te houden wordt per bedrijf en per branche een beperkt aantal personen toegelaten. Reeds 55 professionals hebben zich aangemeld. De activiteiten van de vereniging zullen bestaan uit het organiseren van excursies, projectbezoeken, lezingen en seminars. Ook zullen de verenigingen kunnen worden ingeschakeld om in verschillende fora, vanuit hun brede invalshoek, mee te denken over actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De openingsbijeenkomst van JOU is gepland op 6 april aanstaande in het Infocentrum Stationsgebied Utrecht.Het bestuur van JOU bestaat uit: Monique Tetteroo (Vesteda), Heleen Wijtmans (gemeente Utrecht), Merel Putman (Blauwhoed), Minke Jorritsma (DTZ Zadelhoff taxaties) en Vincent Muus (DTZ Zadelhoff makelaardij).

Reageer op dit artikel