nieuws

JLL: opname kantoorruimte grote steden verbeterd

Geen categorie

De vier grote steden in de Randstad hebben over de eerste zes maanden van 2004 een herstel van de kantooropname laten zien.

Alleen Eindhoven zag het opnameniveau in vergelijking met de eerste zes maanden van 2003 dalen met bijna 40 procent. Dat blijkt uit de Dutch City Reports van Jones Lang LaSalle.In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verbeterde de opname met 18 procent tot 42 procent. In Den Haag was de opname zelfs 2,5 keer hoger dan een jaar geleden. Ondanks de ogenschijnlijke opleving is de groei van het aanbod aan kantoorruimte in de meeste steden niet tot stilstand gekomen. Vooral in Amsterdam is het aanbod het afgelopen halfjaar wederom sterk toegenomen. In de eerste helft van 2004 heeft de non-profit sector een duidelijke stempel gedrukt op de kantooropname in de vier grote steden. Dit terwijl in het laatste halfjaar van 2003 de zakelijke dienstverlening duidelijk sterker vertegenwoordigd was dan de (semi)-publieke sector. Grootschalige (semi)-publieke transacties vonden onder meer plaats in Amsterdam, waar het Stadsdeelkantoor van de gemeente Amsterdam 13.000 m2 vvo kantoorruimte huurde en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in deellocatie Sloterdijk bijna 12.000 m2 vvo in gebruik nam. In Utrecht huurt de Reclassering 5100 m2 vvo en in Den Haag huurden het ministerie van Financiën en Europol ieder ruim 30.000 m2 vvo kantoorruimte.Het aanbod aan kantoorruimte is in Amsterdam, Utrecht en Den Haag verder gestegen. Een aantal nieuwbouwopleveringen, met daaruit voortvloeiende verhuizingen en het teruggeven van kantoorruimte aan de vrije markt, zijn hiervan oorzaken. Het is de verwachting dat vooral in de steden Amsterdam en Utrecht het aanbod verder zal toenemen, zei het in een lager groeitempo. De leegstandspercentages zijn met name in de randgemeenten hoog, maar de centrale steden als Utrecht en Eindhoven doen momenteel niet onder voor hun randgemeenten. Positieve uitzonderingen zijn Den Haag en Rotterdam, waar nog altijd relatief lage leegstandspercentages van circa 7 procent worden gerapporteerd.De tophuren zijn in de eerste helft van 2004 in Utrecht (-4 procent) en Eindhoven (-3 procent) met enkele procenten gedaald, terwijl in alle steden incentives, zoals huurvrije perioden en inrichtingsbijdragen, een belangrijk onderdeel uitmaken van de onderhandelingen.     

Reageer op dit artikel