nieuws

ivbn vreest meer concurrentievervalsing corporaties

Geen categorie

Het voorstel van minister Dekker van VROM om woningcorporaties aanzienlijk meer ruimte te geven om te ‘ondernemen’ leidt ertoe dat corporaties nog meer dan nu oneerlijk concurreren met marktpartijen.

Dat stelt de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) in een brief aan de Tweede Kamer.De Kamer behandelt vandaag de plannen van Dekker. De corporaties moeten hun activiteiten wel gaan splitsen volgens de minister. In de moedercorporatie moeten de sociale kernactiviteiten blijven, gericht op de volkshuisvesting, die blijvend met staatssteun mogen worden uitgevoerd. In commerciële dochters moeten dan commerciële nevenactiviteiten worden ondergebracht, die tegen marktvoorwaarden moeten worden uitgevoerd. De minister vergroot echter fors de doelgroep van de moedercorporaties.Volgens IVBN leidt dat ertoe dat woningcorporaties nog meer dan nu oneerlijk concurreren met marktpartijen. IVBN-directeur Frank van Blokland stelt dat het om een zeer principieel debat gaat. ‘Niet alleen de toekomst van de corporaties, maar ook die van woningbeleggers op de Nederlandse markt staat op het spel. Verder gaat het om de politieke zeggenschap over de overmaat aan maatschappelijk bestemd vermogen van de corporaties én over de vraag tot hoever er sprake mag zijn van staatssteun voor corporaties.’De traditionele doelgroep van beleid voor de corporaties zijn de huurtoeslagontvangers met inkomens tot ongeveer 25.000 euro per jaar. In het voorstel van de minister komen voortaan alle inkomens tot aan 33.000 euro inkomen per jaar in aanmerking voor een corporatiewoning, die mét staatssteun kan worden aangeboden. Marktpartijen bieden – zonder staatssteun – huisvesting aan inkomens vanaf 27.500 euro per jaar. Juist door die doelgroepvergroting voor de moedercorporatie zal er dus niet minder, maar juist aanzienlijk méér oneerlijke concurrentie komen voor marktpartijen, meent de IVBN. Mocht het parlement desondanks instemmen met de doelgroepvergroting dan zal minister Dekker marktpartijen moeten compenseren. ‘Dat is des te meer nodig nu marktpartijen door zowel het huurbeleid als de huurheffing aanzienlijk in hun belangen worden geschaad.’Volgens de minister en verschillende partijen in de Tweede Kamer beslist Nederland zelf over de inkomensgrens tot waar nog mét staatssteun mag worden gewerkt. IVBN stelt daar tegenover dat volgens de Europese Commissie staatssteun alleen is gerechtvaardigd als corporaties huisvesting aanbieden aan achterstandsgroepen of sociaal kansarme groepen, die geen huisvesting kunnen vinden tegen marktvoorwaarden.

Reageer op dit artikel