nieuws

ivbn: ‘huurbeleid, maar ook huurheffing van de baan’

Geen categorie

IVBN voorzitter Onno Breur vindt het ?teleurstellend en niet goed voor de woningmarkt’ dat er na drie jaar discussie nog geen nieuw huurbeleid is.

De beslissing van de Eerste Kamer om de huurwet niet in behandeling te nemen, was volgens hem wel te verwachten gezien de ?ongenuanceerde discussie’ over dit onderwerp tijdens de laatste weken van de verkiezingscampagnes. Maar het niet doorgaan van de modernisering van het huurbeleid geeft volgens IVBN ook weer een nieuwe kans.Door de vele compromissen was het huurbeleid erg complex geworden en op sommige onderdelen zelfs contrair aan de beleidsdoelstellingen om de woningmarkt door meer productie wat te ontspannen, stelt de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN). Zo werd de commerciële nieuwbouw bedreigd door een huurmaximering en werd het geleidelijk liberaliseren van vrijkomende, en daarvoor in aanmerking komende huurwoningen, zelfs helemaal stopgezet. De politiek kan er door alle beschikbare rapporten, adviezen en commentaren niet langer meer omheen dat er meer marktwerking zal moeten komen, vooral in het commerciële gedeelte van de huurwoningmarkt.Er gaapt nu volgens IVBN ?een kloof met de koopwoningenmarkt, die moet worden gedicht’. Starters komen nauwelijks nog aan bod, in koop- en huurmarkt. De belangen van de zittende huurders worden kennelijk zwaarder gewogen. De kwaliteit van een huurwoning komt onvoldoende in de prijs tot uitdrukking waardoor het fenomeen ?scheefwonen’ in de grote steden grote omvang heeft kunnen aannemen en de doorstroming stokt. IVBN is wel blij met het niet doorgaan van de huurheffing voor commerciële verhuurders. Die heeft zij steeds ten principale afgewezen, ondanks de toegekende korting van 35 procent, maar ook omdat die heffing de mogelijkheden voor institutionele beleggers om een bijdrage aan het beter functioneren van de woningmarkt in de weg zou zitten en het maximaliseren van huurverhogingen in de hand zou werken.IVBN steunt de oproep om een onafhankelijke commissie van wijzen een advies te laten uitbrengen over het dichten van de kloof tussen huren en kopen en het toestaan van meer marktwerking in het commerciële segment vanaf ongeveer 500 euro huur per maand.

Reageer op dit artikel