nieuws

intensiever stedelijk vernieuwingsprogramma nodig

Geen categorie

Tot 2020 is een intensiever stedelijk vernieuwingsprogramma noodzakelijk.

Daarbij is ook een meer gecombineerde en gebiedsgerichte aanpak gewenst met plaats voor sociale, economische en culturele ingrepen. Investeringen in werken, voorzieningen, onderwijs en veiligheid zijn zeer belangrijk. Dat is de conclusie van de eerste discussiebijeenkomst over de Visie op de Woningmarkt van het kabinet. De deelnemers uit lokale overheden, woningcorporaties, marktpartijen en wetenschappers waren het eens met de visie van VROM, dat tot 2020 een intensiever stedelijk vernieuwingsprogramma noodzakelijk is.

Reageer op dit artikel