nieuws

Institutionele beleggers bereid tot verdrievoudiging nieuwbouwproductie

Geen categorie

‘Vanuit een groeiende groep consumenten is er vraag naar aantrekkelijke en wat duurdere huurwoningen.

Gegeven de demografische ontwikkelingen en de verwachte economische opleving kan deze vraag in de toekomst zelfs nog aanzienlijk toenemen. Indien gebouwd wordt volgens een vraaggestuurd scenario kan de jaarlijkse totale nieuwbouw van momenteel zo’n 2 à 3.000 vrije sector huurwoningen oplopen tot 7 à 8.000 en na 2010 zelfs tot 10.000 per jaar. Verhoudingsgewijs is naast met name de Randstad de grootste behoefte waar te nemen in Flevoland en Brabant’. Dit concludeert de IVBN in een onderzoeksrapport over de behoefte aan vrije sector huurwoningen, dat gisteren aan minister Dekker (VROM) is aangeboden. Dit onderzoek is in opdracht van IVBN door ABF Research uitgevoerd. Institutionele woningbeleggers zijn graag bereid om te voorzien in deze toenemende vraag in het segment vanaf 550 euro per maand. Echter door de huidige beperking in het huurbeleid kunnen zij momenteel slechts uitsluitend investeren in het segment boven 650 euro huur per maand. IVBN-bestuurslid Menno Maas: ‘Dit onderzoek bevestigt hetgeen professionele beleggers al geruime tijd constateren, namelijk een groeiende groep consumenten die bewust kiezen voor het alternatief van een verhoudingsgewijs wat duurdere huurwoning met daarbij dan ook hogere kwaliteitseisen. Naast jonge hoger opgeleiden, zijn het met name koopkrachtige senioren met een eigen woning, die in toenemende mate geïnteresseerd zijn in een vrije sector huurwoning. Het is daarbij dan echter wel van belang dat er voldoende aanbod in de markt wordt gezet, zodat de slaagkans van een woonconsument die op zoek is naar een vrije sector huurwoning in ieder geval niet afneemt.’ Uit het IVBN-onderzoek blijkt namelijk tevens dat consumenten voor een deel hun heil in een ander woningsegment zullen zoeken indien er onvoldoende mogelijkheden zijn om in hun behoefte te voorzien. Ook kunnen zij de vraag uitstellen en in dat geval leveren zij dus geen bijdrage aan de voor de woningmarkt zo noodzakelijke doorstroming. De huidige trend in de woningbouwprogrammering komt echter onvoldoende tegemoet aan de veranderde wensen van de woonconsument, aldus de IVBN. ‘De nadruk ligt te zeer op de koopsector en met name de vraag naar dure koopwoningen is onder de huidige economische omstandigheden aanzienlijk gereduceerd’. Het IVBN-onderzoek toont aan dat het bevorderen van de koopwoningenmarkt te ver is doorgeslagen. In deze onzekere tijd worden de risico’s van een koopwoning door een groot aantal huishoudens nadrukkelijker tegen het licht gehouden. Ook in dat kader vormt de vrije huursector in een aantal gevallen een uitstekend alternatief. Bestuurslid Maas: ‘In de afgelopen periode hebben institutionele beleggers in een aantal gevallen marktrisico’s bij woningbouwprojecten van ontwikkelaars kunnen overnemen. Zonder deze risico-overname kwamen de betreffende projecten namelijk niet van de grond omdat de ontwikkelaars de woningen niet verkocht kregen. Institutionele beleggers functioneren in dit geval als aanjager, waarbij door de toevoeging van huurwoningen ook de koopwoningen gerealiseerd konden worden.’ Anders dan ontwikkelaars kunnen woningbeleggers namelijk direct opdracht verlenen tot de bouw zonder daarbij eerst voldoende zekerheden te hebben met betrekking tot de afzetmogelijkheden.

Reageer op dit artikel