nieuws

Inschrijving Gouden Piramide begonnen

Geen categorie

De inschrijving voor de Gouden Piramide 2004 is geopend.

De prijs wordt sinds 2003 door het Rijk toegekend voor inspirerend opdrachtgeverschap. De prijsronde 2004 is bestemd voor opdrachtgevers op het terrein van de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Eén of meer van de projecten moet zich op het ontwerpniveau van regio of streek richten (mesoniveau).Opdrachtgevers in Nederland die een project in de periode 1 januari 2001 tot 31 december 2003 hebben voltooid, kunnen zich inschrijven als kandidaat. Ook kunnen zij worden voorgedragen. In oktober worden de genomineerde opdrachtgevers bekendgemaakt en in april 2005 wordt de prijs, een trofee en 50.000 euro, uitgereikt aan de winnaar door de bewindspersoon wiens beleidsterrein het meeste verwantschap vertoont met het ingezonden werk.De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW en V&W. Rijksbouwmeester Jo Coenen is voorzitter van de jury. Informatie bij info@goudenpiramide.nl.

Reageer op dit artikel