nieuws

‘Inefficiënte woningmarkt kost miljarden’

Geen categorie

De woningmarkt in ons land is niet efficiënt en dit leidt tot een collectief welvaartsverlies van enkele miljarden.

Dat zei de voormalig directievoorzitter van de grootste woningbelegger van Nederland, drs Henk G. Hilverink RBA, in het kader van de jaarlijkse Vastgoedlezing van de Amsterdam School of Real Estate. Van zo’n 90 procent van de ongeveer 3 miljoen huurwoningen in Nederland wordt de hoogte van de huur bepaald door de overheid en niet door de markt. Daarmee ontvangen de huurders van deze woningen naar schatting rond de 6 miljard euro aan impliciete subsidies. Volgens de maatstaven van diezelfde overheid komt echter 40 à 45 procent van deze huurders, gegeven hun inkomen, helemaal niet voor subsidiëring in aanmerking. Hilverink schat dat hier sprake is van zo’n 2,5 miljard euro aan onterechte subsidies. Andere neveneffecten van het ingrijpen van de overheid is dat de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties veel trager verloopt dan beoogd en vooral in grote steden nogal wat woningen in het grijze circuit ‘verdwijnen’. Een verder gevolg van het ingrijpen van de overheid in markthuurprijzen is het verstopt raken van de markt, waardoor starters nauwelijks aan bod kunnen komen. Bovendien zijn starters ook de dupe van de verstoringen op de koopwoningmarkt, die het gevolg zijn van de daar optredende schaarste. Aan de hand van de economische theorie laat Hilverink zien dat met het instrument van de individuele huursubsidie op veel adequatere wijze voorzien zou kunnen worden in de woningbehoeften bij de lagere inkomensklassen. Deze subsidie zou dan drastisch moeten worden verhoogd, maar per saldo zou dit een enorme besparing opleveren.     

Reageer op dit artikel