nieuws

Huurstijging in 2004 gemiddeld 2,9 procent

Geen categorie

De gemiddelde huurstijging van woningen in Nederland was per 1 juli 2004 2,9 procent.

De gemiddelde inflatie over de voorafgaande vijf jaar bedroeg 3 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de huurontwikkeling. Met deze huurstijging constateert minister Dekker (VROM) dat de huursector aan de afspraken heeft voldaan. Dat geldt zowel voor de corporaties als de commerciële verhuurders. De minister heeft het rapport Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor het onderzoek van het CBS is een panel van ongeveer 15.000 huurders geënquêteerd. De rapportage geeft ook inzicht in de gemiddelde huurstijgingen per provincie. Zo laat deze uitsplitsing zien dat in Drenthe, Overijssel en Groningen de laagste huurprijsstijgingspercentages zijn gerealiseerd en in Noord-Holland en Flevoland de hoogste.     

Reageer op dit artikel