nieuws

fijnstofregels blijven bouwprojecten dwarsbomen

Geen categorie

De EU-landen hebben maandag tegen de zin van Nederland in strengere regels voor de luchtkwaliteit aangenomen.

Alleen Nederland stemde tegen het aanscherpen van de regels voor fijnstof. Hierdoor loopt de doorgang van grote Nederlandse bouwprojecten opnieuw gevaar. De Raad van State heeft al tal van bouwprojecten stilgelegd, omdat daarbij de fijnstofnormen zouden worden overschreden. Volgens Van Geel kan Nederland de regels voor de fijnstofcategorieën PM10 en PM2,5 in 2015 net halen, met uitzondering van enkele zwaarbelaste weggedeelten.Volgens staatssecretaris Van Geel zijn de voorgestelde EU-normen onhaalbaar, tenzij de EU ook strengere regels stelt om de uitstoot te beperken. De nieuwe regels moeten nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Volgens eurocommissaris Dimas (milieu) zijn ze dringend nodig voor de volksgezondheid. De hoge concentraties fijnstof veroorzaken de voortijdige dood van 350.000 mensen per jaar in de EU.Onder druk van onder meer Nederland waren de voorstellen van de Commissie afgezwakt. Zo krijgen de EU-landen tot 2015 de tijd om te voldoen aan de nieuw normen. De Commissie wilde dat de normen voor de kleinste stofdeeltjes (PM2,5: kleiner dan 2,5 micrometer) al in 2010 zou ingaan.

Reageer op dit artikel