nieuws

eigen huis wil minister voor woningmarkt

Geen categorie

Een nieuw ministerie voor de Woningmarkt moet de problemen op die markt samenhangend gaan oplossen.

Dat schrijft Vereniging Eigen huis in een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen. De vereniging vraagt de politiek een samenhangende langetermijnvisie op de woningmarkt. De traditionele benadering van volkshuisvestingsbeleid voldoet niet meer, zo stelt Eigen Huis. Het nieuwe ministerie zou het vertrouwen in de woningmarkt moeten herstellen, de doorstroming acuut verbeteren, de kloof tussen koop- en huurwoningmarkt slechten en het kopen van woningen via nieuw fiscaal beleid stimuleren.Het gebrek aan samenhang in het woningmarktbeleid zou door het nieuwe kabinet moeten worden opgepakt door een staatscommissie in te stellen die een samenhangende visie gaat opstellen. Een minister van Woningmarkt, Ruimtelijke Ordening en Milieu zou uiteindelijk verantwoordelijk moeten worden voor het oppakken van die samenhangende visie, aldus Vereniging Eigen Huis.Vereniging Eigen Huis constateert dat de woningmarkt zich al vele jaren kenmerkt door een aantal hardnekkige problemen. Er is een groot tekort aan nieuwbouwwoningen, een tekort aan betaalbare bouwlocaties en vraag en aanbod van nieuwbouwwoningen sluiten niet op elkaar aan. Jonge koopstarters hebben onvoldoende toegang tot de markt. De doorstroming stagneert zowel van huur naar koop als binnen de koopsector, waarbij de overdrachtsbelasting in de praktijk een boete op verhuizen blijkt. Woningprijzen blijven stijgen en de risico’s voor starters nemen daardoor toe. De kloof tussen de koop- en de huurwoningenmarkt wordt daardoor steeds groter. Verder wordt de onzekerheid nog vergroot, omdat niet duidelijk is wat er met de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren.

Reageer op dit artikel