nieuws

eerste kamer akkoord met nota ruimte

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nota Ruimte, de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland.

‘De Nota Ruimte geeft betrokken partijen als gemeenten en provincies meer ruimte voor initiatieven. Vanaf nu gaat het erom resultaten te boeken’, aldus minister Dekker van VROM. Het kabinet heeft met de nieuwe, integrale Nota Ruimte gekozen voor een sterke economie, een veilige en een leefbare samenleving. Om die keuze waar te maken, is de inzet van alle partijen nodig. Meer dan voorheen focust het kabinet zich op gebieden en netwerken van nationaal belang. Met de nieuwe nota wil het kabinet ruimte bieden aan andere partijen om eigen afwegingen te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven worden gestimuleerd om initiatief te nemen en gezamenlijk de ruimtelijke ontwikkeling op gang te brengen. Dat betekent dat bijvoorbeeld provincies ‘Nota-Ruimte proof’ moeten werken.Een van de speerpunten in de Nota Ruimte is gebiedsontwikkeling, waarbij alle betrokken partijen meebeslissen. Met deze werkwijze daagt het kabinet alle partijen uit met een visie te komen en deze ook daadwerkelijk in te vullen. Doel van de decentrale verantwoordelijkheid is het doorbreken van de bestuurlijke stroperigheid en het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat. De nota waarborgt waardevolle groengebieden, maar geeft ook ruimte voor ontwikkeling: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Het kabinet wil dit jaar besluiten nemen over de verdere ontwikkeling van Schiphol, de verstedelijking van Almere, maar ook over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder, de waterhuishouding in het Groene Hart en verbetering van de bereikbaarheid rond Eindhoven.

Reageer op dit artikel