nieuws

Dekker verdeelt geld voor projecten stedelijke vernieuwing

Geen categorie

Minister Dekker van VROM stimuleert dertig projecten in de stedelijke vernieuwing met 36,7 miljoen euro uit het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV).

Daarmee wordt een impuls gegeven aan de 56 wijkenaanpak van minister Dekker om de leefbaarheid in die wijken te verbeteren. Negen gemeenten krijgen een totaal bedrag van 33,3 miljoen euro voor uitvoeringsprojecten in die wijken. Verder ontvangen 21 andere plannen een totaal bedrag van 3,4 miljoen euro. Het IPSV is er expliciet op gericht om de problematiek in de 56 prioriteitswijken op een innovatieve en versnellende manier aan te pakken. In totaal zijn 48 projectvoorstellen ingediend door de G30-gemeenten (gemeenten die vallen onder het Grotestedenbeleid). Daarnaast zijn 107 ideeën en plannen (projectvoorbereiding, onderzoek) ingediend door gemeenten, corporaties, bewonersorganisaties en andere niet-winstbeogende instellingen. De negen geselecteerde gemeentelijke projecten zijn: Haarlem – Een levenlang Delftwijk, 5 miljoen euro; Rotterdam – Twee kanten van de voordeur, 5 miljoen euro; Arnhem – Een nieuw hart voor Presikhaaf, 4 miljoen euro; Leiden – Kooiplein, 5 miljoen euro; Nijmegen – Willemskwartier, 2,3 miljoen euro; Breda en Tilburg – Ruimte om vooruit te komen, 5 miljoen euro; Heerlen – GMS sociaal versterkt, 0,69 miljoen euro; Helmond – Hart en ziel voor Binnenstad-Oost, 3,8 miljoen euro; en Amsterdam Kolenkitbuurt – 2,51 miljoen euro.     

Reageer op dit artikel