nieuws

dekker: ‘stedelijke ontwikkeling vraagt actie alle overheden’

Geen categorie

Stedelijke ontwikkeling vraagt actie van alle overheden.

De rol van de lokale overheden is cruciaal voor een duurzame aanpak. De nationale overheid moet zich richten op een goed kader, kennisoverdracht en enige financiële ondersteuning. Zowel de publieke als de private sector dienen financiële middelen in deze ontwikkeling te steken. Dit zei minister Dekker (VROM) tijdens de ministersbijeenkomst van de World Urban Forum in Vancouver, Canada.De minister noemde als goede voorbeelden van een gezamenlijke aanpak het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de 56 aandachtswijken. Gemeenten hebben plannen met concrete doelen gemaakt, gefaciliteerd en financieel gesteund door de nationale overheid. Particuliere organisaties, zoals woningcorporaties, geven vervolgens concrete invulling aan deze plannen. ‘En daarbij gaat het zowel om het verbeteren van huizen, als om werkgelegenheid en buurtbeheer’, aldus de minister.Tijdens de World Urban Forum spreken bijna 10.000 congresgangers van ministers tot geïnteresseerden over de problemen van snelle verstedelijking, zoals passende en duurzame huisvesting in de wereld. Het derde forum wordt gehouden in Vancouver van 18 tot en met 23 juni en heeft als thema ‘Duurzame steden: ideeën omzetten in actie’. Nederland is één van de grotere donoren van VN-Habitat en draagt ongeveer 10 miljoen euro per jaar bij om de doelen van de organisatie te realiseren.

Reageer op dit artikel