nieuws

dekker: salarissen bij corporaties moeten openbaar

Geen categorie

Minister Dekker (VROM) vindt dat woningcorporaties vanaf het verslagjaar 2005 volledige openheid moeten geven over de salarissen van bestuurders en raden van toezicht.

Ook vindt ze dat de maatschappelijke prestaties van een corporatie de basis moeten zijn voor bestuursbeloningen. Dit schrijft minister Dekker aan de Tweede Kamer.Dekker roept de sector op zelf te komen tot volledige en maximale transparantie van beloningen. Nu al zijn volgens het Burgerlijk Wetboek beloningen van gezamenlijke bestuurders en commissarissen openbaar als zij niet tot personen te herleiden zijn. Minister Dekker houdt hier ook toezicht op dat corporaties deze verplichting nakomen. Met ingang van verslagjaar 2005 zijn inkomens die het gemiddeld ministerssalaris (158.000 euro) overschrijden openbaar door de Wet openbaarmaking publiekgefinancierde topinkomens (WOPT). Uit de Kamerbrief blijkt dat een aanzienlijk deel van de corporaties nu niet of nauwelijks inzicht geeft in deze inkomensgegevens.De hoogte van bestuursbeloningen moet zijn basis vinden in de maatschappelijke prestaties van een corporatie, aldus minister Dekker. De adviesregeling Izeboud van de sector biedt hiervoor volgens haar goede uitgangspunten. Het is de taak van de raden van toezicht om hier ook invulling aan te geven. Bij de bedrijfslasten moet een goede verhouding zijn tussen de kosten enerzijds en het maatschappelijk rendement anderzijds.

Reageer op dit artikel