nieuws

Dekker: één lijn in verhuiskostenvergoeding

Geen categorie

Bewoners die vanwege vernieuwing in hun wijk gedwongen worden (tijdelijk) te verhuizen moeten aanspraak kunnen maken op eenzelfde verhuiskostenvergoeding.

Minister Dekker van Volkshuisvesting wil hierin landelijk één lijn trekken. Volgens de Nederlandse Woonbond valt er nog ‘een wereld te winnen’ bij stedelijke vernieuwingsprojecten, als het gaat om betrokkenheid en tevredenheid van bewoners over de gang van zaken.Onder meer de verhuiskostenvergoeding voor de huurders leidt tot ontevredenheid, zo blijkt uit het onderzoek dat de Woonbond presenteerde aan de minister. Dekker zegde in een eerste reactie direct toe met een landelijke regeling te komen voor die onkostenvergoeding. Hoe deze regeling er precies uit zal zien, wil de minister nog niet prijsgeven.Duidelijk is wel dat de nieuwe regels aansluiten bij adviezen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), die het ministerie drie jaar geleden al kreeg. Nibud berekende in 2001 welke kosten voor bijvoorbeeld vloerbedekking, schilderwerk en tuininrichting de huurders gemiddeld voor hun kiezen krijgen wanneer zij gedwongen worden tijdelijk elders te wonen.Directeur Van Veen van de Woonbond is tevreden dat de problemen rond deze onkostenvergoeding worden aangepakt. In het onderzoek, waarin naar betrokkenheid van bewoners bij vernieuwingsprojecten in de 56 aandachtswijken in heel Nederland is gekeken, constateert de Woonbond meer problemen. ‘Slechts 31 procent van de huurders is tevreden over de inspraak,’ zo stelt Van Veen.De Woonbond vindt het opmerkelijk dat bewoners vaak maar mondjesmaat betrokken worden bij de modernisering van hun wijk, terwijl zowel bewoners, gemeenten als woningcorporaties ervan overtuigd zijn dat meer betrokkenheid tot betere resultaten leidt.

Reageer op dit artikel