nieuws

CPB: woningmarkt functioneert beter met nieuw huurbeleid

Geen categorie

De modernisering van het huurbeleid zal leiden tot een verkleining van de gereguleerde huursector.

Het dichter bij elkaar brengen van huren en kwaliteiten van woningen zal de woningmarkt beter doen functioneren. Daar staat tegenover dat de woonlasten zullen toenemen.Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de notitie Validatie ABF-berekeningen nieuw huurbeleid. Onduidelijk is echter in hoeverre woningcorporaties de huren daadwerkelijk zullen gaan aanpassen en meer woningen gaan bouwen. Het nieuwe huurbeleid zal de doorstroming op de woningmarkt niet bevorderen. Aanvullend beleid, in het bijzonder ruimtelijk beleid, zal nodig zijn om het aanbod en de doorstroming op de woningmarkt te vergroten.Het kabinet heeft voorstellen gedaan voor modernisering van het huurbeleid. Het onderzoeksbureau ABF Research heeft de effecten hiervan doorgerekend. Het ministerie van VROM heeft het CPB gevraagd deze berekeningen te valideren.Het CPB is van oordeel dat ABF een gedegen analyse heeft gemaakt van de mogelijke ontwikkelingen van de huren, de woonlasten en de vermogens van corporaties. De berekeningen beperken zich tot prognoses van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor is moeilijk vast te stellen wat het gevolg is van het nieuwe huurbeleid en wat het gevolg is van het reeds eerder ingezette beleid. Samen met ABF heeft het CPB aanvullende berekeningen gemaakt om dit inzicht alsnog te bieden.     

Reageer op dit artikel