nieuws

Corporaties moeten verhuiskosten weer vergoeden

Geen categorie

Minister Dekker van VROM wil dat woningcorporaties de verhuiskosten weer gaan vergoeden van huurders die door renovatie of sloop/nieuwbouw (tijdelijk) moeten verhuizen naar een andere woning.

De vergoeding wordt vastgesteld op minimaal 5000 euro. Naar verwachting treedt de regeling medio volgend jaar in werking. De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel sluit volgens Dekker aan bij een door de Tweede Kamer aangenomen motie hierover.Woningcorporatiekoepel Aedes pleit in een reactie voor handhaving van de bestaande contractvrijheid tussen huurders en verhuurders. Aedes-directeur Peter Boerenfijn: ‘Een landelijke verhuiskostenregeling is een voorbeeld van regelgeving oude stijl. Dergelijke normerende regelgeving is een gemiste kans.’ De tegemoetkoming in de verhuiskosten maakt onderdeel uit van de sociale plannen die corporaties en huurdersverenigingen samen opstellen. Ook andere zaken worden daarin geregeld, zoals terugkeerregelingen en hulp bij verhuizing. Dit blijkt uit een inventarisatie van Aedes. Een landelijke regeling verstoort de gemaakte lokale afspraken, zo zegt de belangenvereniging. Daarbij is het volgens haar volstrekt overbodig dat de overheid nu op deze manier ingrijpt, en is het vreemd dat er een regeling in het leven is geroepen die zich uitsluitend richt op corporaties. Dit zou leiden tot rechtsongelijkheid van huurders. De enige goede plek voor een regeling is het Burgerlijk Wetboek, aldus Aedes. In de brief van Dekker aan de Tweede Kamer wordt ook een aantal eerder voorgenomen wijzigingen van de regels voor woningcorporaties afgewogen tegen het streven van de minister om tot minder regels en tot minder administratieve lasten te komen. De meeste van deze aanpassingen wil de minister niet doorvoeren. De belangrijkste daarvan is de verplichting voor de betrokken corporaties tot het maken van plannen voor de 56 aandachtswijken. Omdat tijdens een werkconferentie vorig jaar oktober bleek dat bij deze corporaties het besef van urgentie groot is, heeft de minister daarvan afgezien.

Reageer op dit artikel