nieuws

Corporaties en vastgoedbeleggers positief over Nota Ruimte

Geen categorie

Woningcorporatiekoepel Aedes en de vastgoedbeleggers verenigd in de IVBN zijn positief over de Nota Ruimte.

Bij lagere overheden heeft de ruimtelijke toekomstvisie uiteenlopende reacties opgeroepen. De milieubeweging wijst de nota vierkant af. Met de Nota Ruimte heeft het kabinet volgens de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) ‘eindelijk weer keuzes’ gemaakt voor bepaalde gebieden en thema’s. ‘Aan deze keuzes heeft het de afgelopen jaren ontbroken waardoor in veel gevallen meer aandacht werd besteed aan de kwantiteit dan aan de kwaliteit van ontwikkelingen’, aldus de belangenorganisatie van de grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en vastgoedfondsen. Een goed ruimtelijk beleid moet volgens IVBN primair zijn gericht op versterking van het investerings- en vestigingsklimaat in Nederland. Volgens woningcorporatiekoepel Aedes zal de voorgestelde versoepeling van de bouwregels in combinatie met een meer actieve rol van de provincies bij de afstemming en coördinatie van de nieuwbouw tussen gemeenten leiden ‘tot meer lokaal maatwerk en versnelling van de bouwproductie.’ ‘In de Nota Ruimte staan leuke plannen. Er is veel aandacht besteed aan visie en beleid, maar veel te weinig aan de uitvoering’, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG steunt de ruimtelijke plannen van minister Dekker, maar ziet in de Nota Ruimte niet wie voor wat verantwoordelijk wordt gesteld. Spijkerharde kritiek leveren de lagere overheden in de Randstad. Een visie op de Randstad als samenhangend geheel ontbreekt, vinden ze. ‘De ambities sporen niet met de aan de lagere overheden beschikbaar gestelde financiële middelen.’ Volgens Milieudefensie kiest het kabinet ‘voor een onevenwichtig en gemakzuchtig beleid waardoor honderden plekken zullen verdwijnen waar mensen nu nog genieten van het landschap en de rust.’ De nota zet volgens de organisatie aan tot verspilling van ruimte. ‘Sterker nog, gemeenten en provincies die willen bouwen, krijgen vrij baan. De stichting Natuur en Milieu is ‘teleurgesteld’ over de nota en reageert in dezelfde lijn als Milieudefensie.

Reageer op dit artikel