nieuws

corporaties bouwen genoeg huurwoningen

Geen categorie

Vorig jaar zijn er 18.495 huurwoningen gebo

wd. Dat blijkt uit de Aedes Bedrijfstakinformatie 2005. Het ministerie van VROM had met de branche afspraken gemaakt voor het opleveren van 17.000 woningen. In vergelijking met 2004 nam de bouwproductie in 2005 met 17 procent toe. Van het aantal nieuwe woningen is 75 procent gebouwd als betaalbare huurwoning, met een huur van 509 euro of lager. Daarvan heeft 14 procent een huur lager dan 322 euro.Door de toegenomen bouwproductie lijkt er een lichte ontspanning op de woningmarkt te ontstaan. Zo reageerden er in 2004 gemiddeld nog 114 woningzoekenden op een aangeboden huurwoning in een van de vier grote steden. In 2005 ligt dat aantal met 88 reacties een stuk lager. De corporaties kochten vorig jaar ruim 5000 woningen. Ze verkochten bijna 19.000 panden, meestal aan de huurders van die huizen of nieuwe bewoners. De corporaties doen steeds meer aan de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Zo komen er steeds meer aangepaste woningen voor gehandicapten. Ook bouwen de corporaties meer woningen voor psychiatrische patiënten die wonen in begeleid woonprojecten.

Reageer op dit artikel