nieuws

Consumentenvertrouwen slaat om

Geen categorie

Het consumentenvertrouwen is in Nederland harder en sneller omgeslagen dan in andere lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Estland.

Toch bezette Nederland in maart nog de vierde plaats op de Europese consumentenvertrouwenladder. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Nederlandse consumentenvertrouwen volgens de Europese definitie lag in maart 2008 17 punten lager dan in juni 2007. Toen behoorden de Nederlandse consumenten, samen met de Finse en Zweedse, nog tot de meest optimistische van de EU. Het gemiddelde consumentenvertrouwen in de hele EU nam de afgelopen negen maanden af met 9 punten. Alleen in Estland verdampte het optimisme onder consumenten meer dan in Nederland. Daar nam het vertrouwen af met 21 punten. De verslechterde stemming onder consumenten is vooral toe te schrijven aan een negatiever oordeel over de algemene economische situatie in de komende twaalf maanden, stelt het CBS. Steeds meer consumenten schatten die toekomstige situatie somber in. Dit geldt voor bijna alle EU-landen. De Nederlandse daling van het consumentenvertrouwen met 35 punten in negen maanden tijd werd echter in geen enkel ander land waargenomen. Verder is ook de werkloosheidsverwachting in Nederland sterker verslechterd dan gemiddeld in de EU, aldus het Nederlandse statistiekbureau.

Reageer op dit artikel