nieuws

consument vraagt niet om meer koopzondagen

Geen categorie

Twee van de drie consumenten zijn tevreden over de mogelijkheden om op zondag te kunnen kopen, maar slechts 20 procent vindt dat de winkels op alle zondagen hun deuren moeten openen.

at blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet komt komend voorjaar met een evaluatie van de winkeltijdenwet uit 1996. Heet hangijzer daarbij zijn de koopzondagen. Veel gemeenten willen meer koopzondagen en kunnen dat doen door zelf een deel van de gemeente of zelfs de hele gemeente uit te roepen tot toeristisch gebied. Daarmee zetten zij buurgemeenten onder druk om hetzelfde te doen. Deze kwestie speelt onder meer in Leiden, maar staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken wil niet ingrijpen, hoewel de SGP daarop heeft aangedrongen. Gemeenten hebben bovendien de vrijheid om winkels maximaal twaalf koopzondagen toe te staan. Volgens MKB-Nederland ontstaan ongelijke verhoudingen in de concurrentie, omdat de ene gemeente helemaal geen koopzondagen wil toestaan, terwijl een andere op het maximale aantal van twaalf toelaat. MKB-Nederland ziet daarom het liefst dat er een landelijke regeling komt. Als dat niet haalbaar blijkt, wil MKB-Nederland helemaal geen regeling. Bij deze organisatie van kleine(re) ondernemers staat eerlijke concurrentie voorop. De CDA-fractie in de Tweede Kamer is niet voor uitbreiding van winkeltijden. De grootste regeringspartij vindt wel dat nog eens goed bekeken moet worden of de wet niet aangescherpt moet worden, waar het gaat om het toestaan van koopzondagen in verband met toerisme. CDA-Tweede Kamerlid Ten Hoopen pleit niet voor een uniforme landelijke regeling. De ene gemeente is de andere niet en daarom is volgens Ten Hoopen vroeger bewust gekozen voor een decentrale aanpak. Het onderzoeksrapport wordt besproken met alle betrokkenen, zoals organisaties van winkeliers, vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Supermarktkoepel CBL wil dat de regeling voor de koopzondagen verdwijnt. Het CBL wil dat gemeenten zelf kunnen bepalen hoeveel van dergelijke dagen er komen.

Reageer op dit artikel