nieuws

conflict over ontwerpcompetitie stadskantoor delft

Geen categorie

Volgens filosoof Jan den Boer geeft het hoogoplopende conflict om de ontwerpcompetitie voor het stadskantoor van Delft precies aan waar de schoen zich in Nederland wringt de laatste jaren.

Hij zegt dat consumenten en architecten lijnrecht tegenover elkaar staan. Het publiek hangt volgens hem naar romantiek, waar de architect ?vertrouwend op zijn verstand, economisch verantwoorde kantoren uit de grond stampt, waarbij de menselijke maat ondergeschikt is aan de functionele bruikbaarheid.’ Den Boer pleit voor een derde weg, waarbij ?schoonheid’ terugkeert in de architectuur, want het rationele moderne bouwen heeft volgens hem geleid tot een onttovering van de gebouwde omgeving.?In Delft’, zegt Den Boer in een interview met Trouw, ?heeft het publiek liever het nostalgische bakstenen gebouw van architect Sjoerd Soeters, alleen de deskundigen geven de voorkeur aan het modernistische ontwerp van Rudy Uytenhaak. Zo gaat het de laatste jaren in heel Nederland: aan de ene kant staat de consument met zijn hang naar romantiek, die in het ergste geval resulteert in sentimentele boerderettes, aan de andere kant staat de deskundige architect die, vertrouwend op zijn verstand, economisch verantwoorde kantoren uit de grond stampt, waarbij de menselijke maat ondergeschikt is aan de functionele bruikbaarheid.’Den Boer publiceerde een paar weken geleden het boek Passie voor de stad; naar een nieuwe betovering van de gebouwde omgeving. Daarin beschrijft hij deze waterscheiding. De grote verhalen over architectuur gaan óf over het functionele modernisme, óf over het romantische bouwen. Volgens Den Boer beroepen modernisten zich op de rationaliteit, de romantici op de emotie. ?Deze tegenstelling heeft in onze oude steden letterlijk tot een tweedeling geleid: romantische monumentale binnensteden en moderne functionele nieuwbouwwijken.’

Reageer op dit artikel