nieuws

Bruggink benoemd als CFO Rabobank Groep

Geen categorie

Bert Bruggink (41) is per 15 november benoemd als Chief Financial Officer (CFO) in de raad van bestuur van de Rabobank Groep.

ert Bruggink was hoofd van het directoraat Control Rabobank Groep. Deze functie bekleedt hij sinds 1998. Als de nieuwe CFO krijgt Bruggink een aanzienlijk breder takenpakket. Dit omvat de integrale verantwoordelijkheid voor onder meer control en risicomanagement voor de hele Rabobank Groep. De invulling ervan moet leiden tot uniforme en groepsbrede methodes op deze werkterreinen. Ook control en risicomanagement bij de dochters van Rabobank Nederland behoren tot de verantwoordelijkheid van de nieuwe CFO. Verder zorgt Bruggink als CFO voor het centraal onderhouden van relaties met rating agencies, toezichthouders en grote beleggers in Rabobankpapier. Zijn verantwoordelijkheid voor control en risicomanagement strekt zich tevens uit tot de beleidsvorming daarover. Daarbij heeft hij een sterk beherende, toetsende en sturende rol.     

Reageer op dit artikel